Ambasadorskie duety

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ambasadorskie duety to program BGŻ BNP Paribas skierowany do studentów. Uczestnictwo w programie oznacza roczną współpracę i realizację różnych aktywności promujących Bank na uczelni. Dla uczestnika programu to szansa zdobycia doświadczenia w realizowaniu własnych przedsięwzięć i pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy od ekspertów banku, dodatkowe szkolenia oraz wynagrodzenie w postaci stypendium czy przewidzianej nagrody dla najlepszego duetu. W 2018 roku odbyła się II edycja programu. Ambasadorskie Duety w tym roku zapoznają swoje koleżanki i kolegów z możliwościami Banku w czterech dużych miastach na czołowych uczelniach. Bank zapoznaje swoich ambasadorów z tajnikami dobrych praktyk w budowaniu marki pracodawcy.