Ambasador Polski Wschodniej (Ambasador Wschodu)

Metryka praktyki

Firma: 5 STRONA,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Konkurs Ambasador Polski Wschodniej (Ambasador Wschodu) to projekt firmy 5 Strona. Powstał on z inicjatywy wydawcy kwartalnika ,,Kraina Bugu” po to, aby uhonorować osoby, podmioty i instytucje działające na terenie wschodniej Polski oraz jej pograniczu. Początki nagrody sięgają 2013 r., kiedy odbyła się pierwsza edycja z Galą Ambasadorów Wschodu. Na przestrzeni lat konkurs rozszerzył zasięg geograficzny na cały obszar Polski Wschodniej, od Suwałk po Sanok. Nagrody dotyczą dziedzin takich jak: działalność kulturalno-społeczna, samorząd, biznes, turystyka, kultura i sztuka oraz odpowiedzialność społeczna.