Ambasador marki CCC

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma CCC uruchomiła program Ambasador marki CCC dla studentów lokalnych uczelni, który polega na budowaniu wizerunku CCC jako pracodawcy, publikowanie informacji o CCC, przeprowadzanie wśród studentów konkursów oraz ankiet, dbanie o współpracę między firmą a uczelnią