Ambasador Life Festival Oświęcim – Volkswagen Motor Polska

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

W maju 2016 zarząd firmy oraz Dariusz Maciborek, dyrektor i pomysłodawca Life Festival Oświęcim, podpisali list intencyjny zakładający m.in. zaangażowanie 14 wolontariuszy – pracowników przedsiębiorstwa w prace organizacyjne i obsługę wydarzenia oraz udostępnienie aut służbowych na potrzeby imprezy. W zamian za to wsparcie Volkswagen Motor Polska otrzymał miano ambasadora festiwalu.

Wolontariusze zajmowali się głównie przewozem VIP-ów, zaproszonych artystów oraz członków zespołów. W trakcie festiwalu wolontariusze prowadzili także stoisko informacyjne programu „Respekt – szacunek i tolerancja”.