Allegro członkiem-założycielem Business Accessibility Forum

Metryka praktyki

Firma: Allegro,
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Allegro, Microsoft Polska, Orange Polska i Santander Bank Polska są członkami-założycielami Business Accessibility Forum (BAF), inicjatywy partnerskiej Fundacji Widzialni. BAF jest płaszczyzną dyskusji i wymiany doświadczeń dla zwiększania dostępności cyfrowej oraz implementacji Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA). Celem BAF jest współpraca i wzajemna inspiracja w opracowywaniu i promowaniu najlepszych standardów oraz dobrych praktyk w dostępie do usług oferowanych za pośrednictwem Internetu osobom z indywidualnymi potrzebami, w tym także edukacja w tym zakresie. W ramach BAF opracowano narzędzie do badania dostępności w organizacji – ankietę zawierającą pytania dotyczące dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Członkowie BAF brali udział w konsultacjach projektu oraz spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich dotyczącym wdrażania EAA w krajach UE organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.