All Well

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

All Well to realizowana w Sanofi polityka wellbeingowa dla pracowników, która bazuje na 4 filarach: zdrowy umysł, zdrowe ciało, zdrowe finanse i zdrowa kultura pracy. Zrealizowano projekty takie jak: „Czwartki z psychologiem”, czyli inicjatywę mającą na celu edukowanie pracowników w obszarze zdrowia psychicznego; Employee Assistance Program oferujący doradztwo w zakresie wsparcia psychologicznego, w tym usługi interwencji kryzysowej oraz doraźne konsultacje prawne i finansowe; Wellness Days, czyli dodatkowe 3 dni urlopu do wykorzystania w przypadku nagłej, krótkiej niedyspozycji psychofizycznej.