#aktywni

Metryka praktyki

Firma: Higma Service,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Higma Service w serwisie LinkedIn rozpoczęła #aktywni, której celem jest promowanie aktywności fizycznej jako działania wpływającego pozytywnie na zdrowie i samopoczucie, szczególnie w trakcie lockdownu i covidowej rzeczywistości.