Aktywni w Bogdance

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Aktywni w Bogdance to program wspierający pozazawodowe pasje pracowników spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, uruchomiony w ramach realizacji zapisów strategii CSR. Firma dofinansowała 13 aktywnych pracowników i dwa pracownicze zespoły. Dziedziny, którymi zajmują się laureaci, to ochrona przyrody, nauka, kultura i sztuka oraz sport. Program stał się elementem wdrażania work-life balance w firmie.