„Aktywne TRI” – wolontariat pracowniczy – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma TRI (Poland) wspiera inicjatywy pracownicze poprzez program grantowy Aktywne TRI. Przy rozdzielaniu środków promowana jest tematyka dotycząca edukacji, ekologii, pomocy społecznej, promocji zdrowia, sportu i kultury. Ważne są również społeczne korzyści zaproponowanego projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami i zaangażowanie jak największej liczby pracowników.