Aktywne promowanie wiedzy nt. działalności firmy

Metryka praktyki

Firma: InterKadra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Praktyka Aktywne promowanie wiedzy nt. działalności firmy polega na corocznym konkursie wiedzy o firmie InterKadra. Ma ona na celu dokładne zaznajomienie się z działalnością organizacji, jej funkcjonowaniem, z oferowanymi usługami oraz bliższe poznanie pracowników firmy.