Akcje krwiodawstwa – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Od 2002 roku pracownicy ING Banku Śląskiego regularnie biorą udział w akcjach krwiodawstwa, organizowanych we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcje odbywają się w 2 cyklach: wiosennym (marzec – kwiecień) oraz jesiennym (wrzesień – październik). W 2013 roku było: 6 akcji w Katowicach, 2 akcje w Rudzie Śląskiej, 2 akcje w Szczecinie i 2 akcje w Warszawie. Udział w nich wzięło blisko 250 pracowników banku, którzy oddali ponad 100 litrów krwi.