Akcja „Zielone Podwórka” 2010 – Grupa Allegro

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allegro,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

Połączenie ekologii i działań prospołecznych to główne założenia akcji „Zielone Podwórka”, której celem jest rewitalizacja zaniedbanych podwórek przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. W 2010 roku odbyła się 2. edycja tego programu realizowanego przez Grupę Allegro i jej Fundację All For Planet.

Dzięki projektowi odnowiono nie tylko podwórka, ale nastąpiła także istotna zmiana nastawienia mieszkańców, która przejawiła się w trosce o wygląd najbliższej okolicy. W serwisie Allegro odbyły się specjalne aukcje, z których cały dochód przeznaczony został na rewitalizację podwórek. Przedmioty na licytację oferowała firma Philips, zaś akcję nagłośnił dziennik „Fakt”. Mieszkańcy zaangażowali się w działania formalne w urzędach (zdobywając m.in. pozwolenia na pracę) oraz biorąc udział w drobnych pracach porządkowych. Część kosztów remontów poniosły administracje tych miejsc. Władze lokalne zaś nieodpłatnie przekazały materiały, które uczestnicy akcji wykorzystali podczas prac.

Zaangażowanie społeczności lokalnych biorących udział w projekcie było ogromne – zarówno na poziomie zgłaszania (162 zgłoszenia), głosowania (na Facebooku tworzone były specjalne grupy przypominające o codziennym oddawaniu głosu), jak i pomocy przy pracach remontowych. Administracje budynków na własny koszt odnowiły elewację (w Gorzowie Wielkopolskim) czy postawiły nowe ogrodzenie (w Poznaniu). W wielu miejscach akcja przyczyniła się do podjęcia dodatkowych działań, np. w Bytomiu wyremontowano ulicę przylegającą do podwórka.

Dzięki projektowi mieszkańcy odnowionych podwórek w Bytomiu, Bydgoszczy, Środzie Wielkopolskiej, Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu mają wokół siebie miejsca z mnóstwem zieleni, ławkami oraz placami zabaw, są też stojaki na rowery oraz kosze do segregacji śmieci.