Akcja zdrowy kręgosłup – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2011

Michelin Polska organizuje programy profilaktyki zdrowotnej, wśród nich bezpłatne szczepienia przeciw grypie, tężcowi, badania związane z wykrywaniem chorób nowotworowych czy chorób układu krążenia. Zalicza się do nich również profilaktyczny program medyczny Akcja zdrowy kręgosłup. Celem akcji było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poprzez ćwiczenia profilaktyczne. Inicjatywa polegała na wykonywaniu ćwiczeń w miejscu pracy pod okiem rehabilitanta. Po zakończeniu cyklu treningowego każdemu uczestnikowi została wręczona płyta CD z zestawem ćwiczeń w pracy i w domu. W ciągu dwóch lat w programie wzięło udział 450 pracowników (ok. 10 procent pracowników firmy).