Akcja zarybiania Wisły

Metryka praktyki

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 14 - Życie pod wodą

Celem Enei Wytwarzanie – spółki Grupy Enea – jest korzystanie z Wisły w sposób odpowiedzialny, zrównoważony i przemyślany. Efektem takiego podejścia jest organizacja we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim akcji zarybiania Wisły.

Akcja zarybiania Wisły to projekt edukacyjno-ekologiczny, w który zaangażowana była lokalna społeczność z terenów sąsiadujących z elektrownią w Kozienicach, głównie młodzież szkolna. W akcji wzięło czynny udział około 200 uczniów. Akcję wspierał Polski Związek Wędkarski. Akcja składała się z kilku elementów. W jej skład wchodziły m.in. prezentacje nt. Roku Wisły, ichtiofauny tej rzeki oraz surowców do produkcji energii, ich wpływie na środowisko i alternatywnych źródłach jej pozyskiwania. W szkołach w Piotrkowicach i Wólce Tyrzyńskiej oraz w gimnazjum w Świerżach Górnych zorganizowano prelekcje edukacyjne o charakterze proekologicznym, konkursy ekologiczne. Kluczowym punktem akcji było zarybianie narybkiem Wisły. 31 maja ok. 100 uczniów oraz 10 wolontariuszy Enei spotkało się na tarasie widokowym w Kępeczkach. Zarybianie odbyło się w dwóch turach. Do rzeki trafił narybek szczupaka. Było to trzy i pół tysiąca ryb. W październiku akcja została powtórzona. Wówczas do rzeki Wisły wpuszczono 500 kg szczupaków.