Akcja „Zabłyśnij na drodze – Akademia Bezpieczeństwa Bridgestone Stargard”

Metryka praktyki

Firma: Bridgestone Stargard,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2015

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach oraz propagowanie noszenia odblasków były celem akcji Zabłyśnij na drodze – Akademia Bezpieczeństwa Bridgestone Stargard.
W szkołach w województwie zachodniopomorskim uczniowie pod opieką nauczycieli brali udział
w konkursie, który m.in. miał promować noszenie odblasków. Projekt Bridgestone Stargard wsparła Komenda Policji Wojewódzkiej w Szczecinie.