Akcja „X dni do Soczi 2014”

Metryka praktyki

Firma: OTTO Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

OTTO Polska koncentruje swoje działania wokół kwestii związanych ze sportem oraz jego popularyzacją. Celem akcji X dni do Soczi 2014 była pomoc, polegająca na wsparciu finansowym i promocyjnym, 5 młodym sportowcom w ich przygotowaniach do udziału w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku.