Akcja Wyprawka

Metryka praktyki

Firma: Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm zorganizowali projekt „Akcja wyprawka”, zbiórkę funduszy na zakup podręczników i niezbędnych akcesoriów szkolnych dla dzieci z Domów Dziecka w Warszawie. W 2021 roku kancelaria przeznaczyła 5000 zł na wyprawki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.