Akcja społeczna na rzecz humanitarnego traktowania koni – Rowland Communications

Metryka praktyki

Firma: Rowland Communications,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Partnerska inicjatywa Rowland Communications i Fundacji Pegasus Rowland Communications oraz Fundacja PEGASUS przeprowadziły wspólnie ogólnopolską akcję społeczną na rzecz humanitarnego traktowania koni w Polsce.

Do współpracy przy realizacji kampanii zaproszone zostały instytucje administracji publicznej oraz przedstawiciele mediów. Program został zrealizowany w kilku etapach. Pierwsze działania miały charakter informacyjno-edukacyjny w zakresie pozytywnych i humanitarnych relacji człowiek – środowisko.

Kolejne były działaniami prewencyjnymi i interwencyjnymi podejmowanymi wobec przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za złą sytuację koni w Polsce. Obsługę ogólnopolskiej akcji w zakresie komunikacji zapewniła Rowland Communications. Celem firmy była również zmiana ludzkich postaw – uświadomienie społeczeństwu, że kontakt ze zwierzętami uwrażliwia i pomaga kształtować ludzką osobowość.