Akcja społeczna „#BrudnoTu”

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2015

W lipcu 2015 r. fundacja korporacyjna Banku Ochrony Środowiska zorganizowała wakacyjną akcję społeczną #BrudnoTu. W jej ramach zachęcano do identyfikowania, zgłaszania i monitorowania publicznych miejsc wymagających posprzątania za pośrednictwem specjalnego serwisu. Dzięki zgłoszeniom stworzono mapę dzikich wysypisk w kraju, o których poinformowano lokalne samorządy. Do inicjatywy dołączyła firma Xentivo, która stworzyła na ten cel aplikację mobilną, a partnerem była organizacja Watchdog Polska.