Akcja „Słoneczny Tornister” – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Pomorski Oddział Obrotu Gazem PGNiG wspiera działania Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej „Nie Sam”. Akcja „Słoneczny Tornister” powstała z potrzeby niesienia pomocy niepełnosprawnym uczniom. Rozpoczęła się w lipcu 2012 roku i trwała przez dwa wakacyjne miesiące. Poprzez wewnętrzne kanały komunikacji do wzięcia udziału w zbiórce zostali zaproszeni wszyscy pracownicy POOG. Udało się przekazać 100 plecaków wraz z bogatą zawartością.