Akcja segregacja!

Metryka praktyki

Firma: Wunderman Thompson Technology,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2015

W kwietniu 2015 r. w Cognifide przeprowadzono badanie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Pracownicy dostrzegli potrzebę zwiększenia zaangażowania na rzecz ochrony środowiska. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w biurze wprowadzono Akcję segregacja! Działania zostały poprzedzone utworzeniem forum dyskusji i warsztatami ze wszystkimi najemcami i administracją budynku. Zakupiono 92 nowe pojemniki w odpowiednich kolorach. Kosze, które były wcześniej stosowane w biurze (ponad 100 sztuk), zyskały nowe oznaczenia i również służą teraz do recyklingu. Pracownicy firmy sprzątającej przeszli specjalistyczne szkolenie z zasad selektywnej zbiórki odpadów, a dla pracowników Cognifide przygotowano kampanię informacyjną.