Akcja pomóż dziecku

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Credit Agricole Bank Polska w ramach akcji Pomóż dziecku zaangażował się w pomoc dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zapewniając organizacji wsparcie finansowe na rzecz kolonii zdrowotno-rehabilitacyjnych dla jej podopiecznych. Wsparcie pozwoliło 500 podopiecznym organizacji spędzić wakacje w Jarosławcu, Rewalu i Łukęcinie, spełniając marzenia dzieci o wakacyjnym wypoczynku nad morzem.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Jego głównym celem jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność oraz równość szans życiowych. Organizacja na co dzień pomaga dzieciom i młodzieży – zdrowym, niepełnosprawnym, z rodzin pełnych, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, a także pozbawionych rodziny.