Akcja „Pokaż, że pamiętasz. Przypnij kokardę!”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Głównym celem akcji Pokaż, że pamiętasz. Przypnij kokardę! było zachęcenie Wielkopolan do noszenia kokard upamiętniających powstanie wielkopolskie (1918–1919). Polska Spółka Gazownictwa przy okazji obchodów rocznicy powstania zorganizowała również konkurs multimedialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Pokaż historię – powstanie wielkopolskie 1918”.