Akcja „Podaruj dzieciom słońce” – Procter & Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Akcja Podaruj Dzieciom Słońce” organizowana jest od 1999 roku przez firmę Procter & Gamble oraz Fundację Polsat. Realizowana jest poprzez wykorzystanie sprzedaży produktów firmy do zbierania funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania życia i zdrowia dzieci. Akcji towarzyszą także działania edukacyjne.

W 2004 roku celem akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” były działania zmierzający do poprawy wczesnej diagnostyki nowotworów wśród dzieci. Zebrane pieniądze przekazano na zakup sprzętu dla placówek, które takiej aparatury potrzebują.

W wymiarze biznesowym, akcja służy również budowaniu reputacji oraz tworzeniu emocjonalnej więzi konsumentów z markami Procter & Gamble, uczestniczącymi w programie. Akcja Podaruj Dzieciom Słońce jest znana wśród 98% Polaków.

W sześciu edycjach, realizowanych kolejno w latach 1999-2004, firma Procter & Gamble przekazała Fundacji Polsat ponad 24,4 mln zł. W roku 2004 była to kwota około 3 mln. zł. Przeprowadzono również 4 programy edukacyjne zrealizowane przy współpracy ekspertów akademickich i rządowych, skierowane do lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu.