Akcja „Oddajemy krew”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

W akcji Oddajemy krew wzięło udział 65 osób. Odbyła się ona pod patronatem Fundacji Dbam o Zdrowie (powołanej przez Pelion). Działaniom towarzyszyła kampania informacyjna dotycząca honorowego krwiodawstwa i przygotowania się do oddania krwi. W firmie zawiązał się klub honorowych dawców, którzy stali się ambasadorami i propagatorami idei. Partnerem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.