Akcja „Odblaskiem po oczach”

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2015

Z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego ANWIL zorganizował akcję Odblaskiem po oczach, w ramach której wolontariusze – pracownicy firmy ANWIL – rozdawali przedszkolakom odblaski. W efekcie przekazano 2 tys. kamizelek odblaskowych i 2 tys. opasek w 19 (na 20 funkcjonujących) przedszkolach publicznych we Włocławku. W przedsięwzięcie zaangażowało się 46 wolontariuszy oraz 36 policjantów.