Akcja Menstruacja w Twojej szkole

Metryka praktyki

Firma: Grupa Amica,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Fundacja Amicis finansowana przez Grupę Amica oraz współpracują z firmą spółka Magovox zainicjowały na terenie Wronek i powiatu szamotulskiego działania w ramach akcji Akcja Menstruacja w Twojej szkole. Aż 9 placówek z tego obszaru wzięło udział w programie, który polega na zapewnieniu uczniom ogólnodostępnych środków menstruacyjnych oraz rzetelnej edukacji na temat menstruacji. W tym roku szkolnym w akcji mogło wziąć udział wyłącznie 500 placówek z całej Polski. Szkoły z powiatu szamotulskiego, angażując się w program, stały się pionierkami w walce z wykluczeniem menstruacyjnym w Polsce i tym samym stały się częścią zmian w ogólnokrajowym dyskursie społecznym. Ogólnopolski program walki z ubóstwem menstruacyjnym jest organizowany przez fundację Akcja Menstruacja.

https://www.akcjamenstruacja.pl/