Akcja karta kredytowa z fundacją „Na ratunek dzieciom”

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Bank BPH ma w swojej ofercie kartę kredytową, za pomocą której klienci banku, płacąc za codzienne zakupy, mogą wspierać akcję Karta kredytowa z fundacją „Na ratunek dzieciom”
i pomagać dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe. Od każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej za pomocą karty Ban BPH przekazuje środki finansowe na rzecz fundacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów. W okresie współpracy z fundacją (2011-2015) przekazano na jej rzecz 210 tys. zł.