Akcja informacyjną dla klientów na temat zasad ochrony prywatności – T-Mobile Polska

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2013

W dobie rozwoju nowych technologii, powszechnego dostępu do internetu oraz wymogów zakładania kont w celu używania różnych aplikacji, kwestia ochrony danych osobowych staje się niezwykle ważna. Dostrzegła to firma T-Mobile Polska, która zorganizowała akcję informacyjną dla klientów na temat zasad ochrony prywatności. W jej ramach rozesłano abonentom operatora foldery informacyjne zawierające wskazówki i rekomendacje odnośnie do podstawowych zasad ochrony prywatności. Folder informacyjny konsultowany był z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.