Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W październiku w ramach inicjatywy pracowniczej zrealizowana została, wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie, akcja oddania krwi przez pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Działanie zostało w pełni skoordynowane i zabezpieczone przez pracowników, a Zarząd udzielił wsparcia administracyjnego i organizacyjnego. W określonym dniu RCKiK podstawiło na wyłączony w tym dniu z działalności komercyjnej parking Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego autobus wraz z zabezpieczeniem medycznym, a pracownicy – po uprzednim zgłoszeniu –oddawali krew. Pracodawca wsparł akcję poprzez udzielenie czasu wolnego i urlopu dla zaangażowanych pracowników oraz przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej w ramach własnych kanałów przekazu. Pracownicy i Zarząd firmy aktywnie angażują się również w praktyczne działania, których celem jest zmiana otoczenia i realna pomoc osobom potrzebującym. Akcja okazała się sukcesem, nie tylko pod względem frekwencji, ale również skali świadomości i bezinteresownego zaangażowania pracowników na rzecz innych.