Akcja Godziny ciszy

Metryka praktyki

Firma: Auchan Retail Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Auchan Retail Polska w 2019 r. wprowadził akcję Godziny ciszy, w ramach której sklepy starały się wyeliminować wszystkie źródła dźwięku i ograniczyć natężenie oświetlenia, została również otworzona specjalnie oznakowana kasa. Główni beneficjenci inicjatywy to osoby ze spektrum autyzmu i nadwrażliwością sensoryczną. Nowe, ujednolicone zasady funkcjonowania projektu umożliwiły klientom/kom spokojne zakupy w sprzyjających warunkach. Akcja, zrealizowana we wszystkich sklepach Auchan w Polsce, miała także na celu umocnienie wizerunku sieci jako firmy wrażliwej społecznie, angażującej się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

Ponowne wprowadzenie akcji „Godziny ciszy” w 2020 roku, po przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, zostało poprzedzone konsultacjami z klientami, pracownikami sieci oraz organizacjami wspierającymi osoby ze spektrum autyzmu i nadwrażliwością sensoryczną. Przygotowaną przez Auchan ankietę wypełniło blisko 1,5 tysiąca klientów, 42 fundacje i organizacje społeczne. Wyniki jednoznacznie pokazały, że udogodnienia dla osób wrażliwych na światło i dźwięk są potrzebne. W 2021 r. projekt był kontynuowany we wszystkich sklepach sieci Auchan.