Akcja „Energicznie chroń środowisko” – KGHM Ecoren

Metryka praktyki

Firma: KGHM Ecoren,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Firma stara się propagować wśród pracowników i społeczności lokalnej wiedzę i dobre postawy w zakresie dbania o środowisko naturalne oraz dotrzeć z informacją dotyczącą uruchomienia przez spółkę zakładu przetwarzania zużytego sprzętu RTV i AGD.Pierwotnie projekt – rozpoczęty jesienią 2007 roku – opierał się na organizowaniu wśród  pracowników i ich rodzin zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów. Z czasem akcja została rozszerzona o zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz współpracę z lubińskimi szkołami i udział specjalistów Ecorenu w lekcjach poświęconych ekologii. Na jesieni  2009 roku firma przeprowadziła dwie publiczne zbiórki elektroodpadów (w Lubinie i Głogowie), zaprosiła również szkoły z Lubina do udziału w konkursie na zebranie największej liczby zużytych urządzeń RTV i AGD. Rozstrzygnięcie nastąpi w lutym 2010 roku. Na najbardziej zaangażowane klasy czekają nagrody, a na wszystkich uczestników − certyfikaty „Szkoły energicznie chroniącej środowisko”. Materiały edukacyjne dla szkół można znaleźć na specjalnej stronie internetowej elektroodpady.ecoren.pl.

Wszystkie akcje cieszą się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogą wygodnie i w legalny sposób pozbyć się niepotrzebnych sprzętów (w zamian otrzymując sadzonki roślin i ekologiczne torby płócienne). W publicznych zbiórkach zużytego sprzętu RTV i AGD uczestniczyło 2 000 osób i zebrano 20 tysięcy elektroodpadów. W ośmiu szkołach lubińskich uczniowie i ich rodzice oddali 10 784 kg zużytego sprzętu RTV i AGD.