Akcja Eko & Fit

Metryka praktyki

Firma: Gdańsk Transport Company,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Celem akcji Eko & Fit jest motywowanie pracowników firmy Gdańsk Transport Company do aktywności fizycznej i rezygnacji z wykorzystania auta w ramach przyjazdów do pracy na rzeczy innych środków transportu – komunikacji miejskiej czy rowerów. W 2021 r. akcja trwała 18 tygodni. Każdy z uczestników miał do wyboru pięć aktywności. Podstawowe założenie to realizacja minimum dwóch dowolnych aktywności na tydzień lub 36 aktywności przez cały czas trwania akcji. Po zrealizowaniu założonego pułapu aktywności firma przekazała środki finansowe na cele charytatywne. Wyniki dotyczące aktywności były zapisywane przez specjalnie stworzoną do tego aplikację zliczającą rodzaj aktywności i wygenerowane kilometry. Dodatkowo, pracownicy byli zapoznani z wymaganiami minimalnymi koniecznymi do zrealizowania, umożliwiającymi zdobycie dodatkowych środków, które byłby przeznaczone dla wybranej przez pracowników organizacji charytatywnej. Dzięki przeprowadzanej, już kolejny rok z rzędu, akcji Eko&Fit, zdecydowanie wzrasta świadomość pracowników dotycząca zdrowego trybu życia i podejmowania regularnej aktywności fizycznej. Ponadto zwiększa się także świadomość ekologiczna w kwestii codziennych wyborów pro-ekologicznych, jak np. rezygnacja z dojazdu do pracy samochodem (ograniczanie emisji Co2). W 2021 roku pracownicy firmy w ramach akcji zrezygnowali z dojazdów do pracy autem i w zamian łącznie przejechali na rowerze/przeszli pieszo 2256 km. Dzięki temu do atmosfery nie wyemitowano ponad 265 kg CO2 . Dodatkową korzyścią, nie bez wpływu na motywacje pracowników do przyłączenia się do wyzwania, jest możliwość przekazania wsparcia finansowego osobom/instytucjom potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu pracowników AmberOne na przełomie 6 ostatnich lat na cele charytatywne przekazano do tej pory 60000 zł. (zakup sprzętu jak wózki, dofinansowanie leczenia, czy turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie NGO).