Akcja edukacyjna „Żyć bezpiecznie i ekologicznie z gazem ziemnym”

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Edukacją z zakresu gazu ziemnego zajęło się Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzieci i młodzież to przyszli klienci, od których będzie zależało, w jaki sposób gaz ziemny będzie użytkowany. Na terenie działania Pomorskiego Oddziału Obrotu Gazem pracownicy Gazowni Gdańskiej, Bydgoskiej i Olsztyńskiej przeprowadzili kilkadziesiąt spotkań pt. Gaz ziemny – ekologia i bezpieczeństwo, z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. W czasie 57 spotkań w 2011 roku 2500 uczestników zapoznało się z tematyką gazu ziemnego jako przyjaznego środowisku źródła energii, zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych, a także poznało górnicze i barbórkowe zwyczaje.