Akcja edukacyjna – „Świadomie na drodze”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2015

Akcja edukacyjna – Świadomie na drodze to inicjatywa dotycząca zachowania bezpieczeństwa na drodze po zmroku, skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. PGE Polska Grupa Energetyczna zlokalizowała 3 gminy (Choczewo, Gniewino, Krokowa), które są obszarami wiejskimi z nieoświetlonymi drogami bez zaznaczonego pobocza. Głównym elementem programu przeprowadzanego na ich terenie jest spotkanie z przedstawicielami lokalnej policji. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne o bezpieczeństwie na drodze dla siebie i swoich rodziców oraz komplety odblasków. Program trafił do około 3 tys. uczniów.