Akcja edukacyjna „Sprawdź, kto oferuje Ci energię, zanim podpiszesz umowę”

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Grupa Enea stworzyła kampanię „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię, zanim podpiszesz umowę”, której głównym założeniem jest przekazanie Klientom trzech głównych zasad, których powinni przestrzegać podpisując umowę: sprawdź identyfikator sprzedawcy, nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania dokumentu oraz zawsze masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w okresie 14 dni od jej zawarcia. Elementem kampanii jest edukacja przez dedykowaną stronę internetową, na której zawarte są informacje jak nie paść ofiarą nieuczciwego sprzedawcy energii oraz Poradnik konsumenta, zawierający szczegółowe informacje. Akcja prowadzona była w lokalnych mediach, komunikacji miejskiej oraz wybranych placówkach Poczty Polskiej. Trwają prace nad przygotowaniem formularzy, które osoby oszukane będą mogły wypełnić opisując w jaki sposób zostały oszukane, co pozwoli monitorować skalę zjawiska i podjąć w przyszłości dalsze działania profilaktyczne.