Akcja edukacyjna „Nie bądź biernym palaczem” – TAURON

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Problem niskiej emisji narasta w Polsce od kilku lat. Niska emisja bezpośrednio i negatywnie wpływa na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców. Ostatnie statystyki WHO pokazują, że jest on coraz poważniejszy. Przekroczenia norm pyłów zawieszonych w największych miastach sięgają nawet 2000 %. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie TAURON Ciepło, nawet 40% osób ogrzewających indywidualnie swoje domy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, regularnie wykorzystuje w tym celu śmieci.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej prezentowano reklamy wielkoformatowe w centrum Katowic i Chorzowa oraz namiot i happening.

Ze strony TAURON Ciepło akcja jest kontynuacją wcześniejszych działań na rzecz walki z niską emisją. W 2012 roku TC zorganizował jedną z pierwszych tego typu akcji edukacyjnych dla mieszkańców pt. „Niska emisja – wysokie ryzyko”.  Konferencja dla klientów TC w 2016 również przebiegała pod hasłem „sposobu walki z niską emisją”.

Więcej informacji