Akcja Eduakcyjna Plusk

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Aquanet, nieprzerwanie od 19 lat, wyjaśnia dzieciom, młodzieży i seniorom, skąd pobierana jest woda, w jaki sposób jest uzdatniana i jak wygląda proces oczyszczania ścieków. Przez cały rok, w ramach Akcji Edukacyjnej Plusk, firma organizuje zajęcia edukacyjne. Za ich koordynację odpowiada specjalnie powołany koordynator-pracownik firmy. Zajęcia odbywają się w dwóch formach: całodniowych wycieczek po obiektach spółki (ujęcie wody, Stacje Uzdatniania Wody i Oczyszczalnie Ścieków) oraz lekcji dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na obszarze miasta Poznania i 15 gmin ościennych. Firma zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne oraz dowóz do obiektów. Od 1999 roku z programu skorzystało 89 913 uczestników.

Więcej informacji: