Akcja „Chodźmy pomagać”

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach akcji Chodźmy pomagać pracownicy warszawskiego oddziału firmy Henkel Polska zostali poproszeni o wzięcie udziału w sportowej aktywności mającej na celu zebranie funduszy na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Ilość środków przekazanych przez firmę rosła proporcjonalnie do liczby wykonanych kroków przez pracowników zaangażowanych w projekt. Udział w akcji wzięło 50 pracowników z Poznania, Raciborza, Stąporkowa i Warszawy. Wspólnie udało im się pokonać 4836 km, które przełożyły się na kwotę niemal 24 tys. zł.