Akcja charytatywna dla Fundacji Hospicyjnej

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W 2021 roku GPEC wraz z AMBER EXPO zrealizowały akcję charytatywną dla Fundacji Hospicyjnej. Zbiórka odbywała się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku. Grupa GPEC przygotowała dla odwiedzających dwie autorskie atrakcje: gigantyczną, świąteczną kulę oraz magiczne igloo. Bilet do każdej atrakcji stanowił symboliczną cegiełką zasilającą konto Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Udało się zebrać kwotę 55 555 zł. Ponad 4 metrową kulę zawierającą pod kopułą świąteczne ozdoby każdy odwiedzający mógł „zapalić” i wprawić w ruch za pomocą rowerka treningowego. Do zimowego igloo można było wejść dzięki ruchom magicznej różdżki. W środku na odwiedzających czekał Św. Mikołaj na tropikalnej wyspie.