Akcja „Bocian nasz”

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Na słupach energetycznych zarządzanych przez TAURON znajduje się około 1,5 tys. bocianich gniazd. Z jednej strony sieć energetyczna często zagraża życiu ptaków, z drugiej ważące kilkaset kilogramów gniazdo może być przyczyną poważnych awarii. Stąd konieczność Akcji Bocian nasz, w ramach której każdego roku pracownicy TAURON Dystrybucja oczyszczają bocianie gniazda i wynoszą je na specjalne kojce, powyżej przewodów, w których płynie energia. Energetycy na co dzień współpracują z ornitologami i konsultują swoje działania, aby jak najlepiej pomagać ptakom. Zorganizowano wystawy „W bocianim gnieździe”. Wyprodukowano także film prezentujący, jak dbać o bocianie gniazdo.