Akcja Asseco Pomagamy

Metryka praktyki

Firma: Asseco Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Asseco Poland to firma z branży IT zatrudniająca w różnych miejscach na terenie całej Polski ponad 2,5 tys. osób. Aby zintegrować pracowników spółki i zaangażować ich we wspólne działanie, zorganizowano przedświąteczną akcję pracowników Asseco Pomagamy. Firma pomogła finansowo wybranym instytucjom wspierającym najbardziej potrzebujących. Instytucje te były wybierane w trybie konkursowym spośród propozycji zgłaszanych przez pracowników.