Akademii Intrum

Metryka praktyki

Firma: Intrum,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Intrum zadbała o rozwój kompetencji pracowników – inicjatywy szkoleniowe i coachingowe zebrano pod parasolem Akademii Intrum. W 2021 r. odbyły się:

Akademia Lidera Intrum – szkolenia online: 39 uczestników, 321 godzin na platformie szkoleniowej, 239 godzin na Workday HUB;

szkolenia wewnętrzne i coaching: 1168 godzin szkoleniowych;

stałe cykle: Smart Finanse, Wellbeing, Eko-Piątek, Alfabet Kreatywności, Przystanek Środa (porady na temat work-life balance);

cykle mentoringowe: Środowa Stopklatka Coachingowa, etyczne postępowanie w Intrum;

Happy Intrum: seria szkoleń o wellbeingu prowadzonych przez specjalistę.

Dla firmy, firma:

 • Umocniła i dała nowe kompet. prac. wyższego i niższego szczebla.
 •  Zapewniła drogę sukcesji dla stanowisk kierowniczych.
 •  Wyłoniła naturalnych Ambasadorów Intrum
 • Zmniejszyła rotację pracowników do 2%.
 • Zwiększyła świadomość pracowników w temacie wellbeing: ponad 50 porad i zrealizowała 15 autorskich inicjatyw w tym obszarze.
 • Zadbała o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników pracujących z biur w czasie pandemii, zapewnienie darmowych obiadów dla pracowników.
 • Przeszła na hybrydowy model pracy z troski o bezpiecz. pracowników.

Dla Adresatów, pracownicy:

 • Realnie zwiększyli kompetencje i zdobyli kolejne narzędzia do świadomego budowania kariery zawodowej (w 2021 r. ok 35-40% załogi miało awans).
 • Zdobyli narzędzia do dbania o swój dobrostan i work-life balance.
 • Mogą efektywniej wykonywać swoją pracę, przyczyniają się do poprawy warunków życia w Polsce – Intrum pomaga przedsiębiorcom walczyć z zatorami płatniczymi.
 • Pracują w bezpiecznym i inkluzyjnym miejscu.