Akademia witalności w Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W jednym programie „Akademia witalności” ujęto kompleksowo wszystkie działania Orange Polska powstałe w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania pracowników dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dbałości o dobre samopoczucie oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wszystkie aktywności pracodawcy w tych obszarach ujęte zostały w jeden spójny program Akademię Witalności działający w oparciu  „Politykę inwestycji w jakość zdrowia i samopoczucia pracowników w Orange Polska”. Cele programu:

 • Podejmowanie działań umożliwiających zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • Tworzenie przyjaznego środowiska pracy
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Wspieranie aktywności fizycznej pracowników i realizowanie
  przez nich pozazawodowych pasji
 • Tworzenie kultury współpracy, w której wszyscy pracownicy
  są szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje
 • oraz realizują się w działaniach społecznych

Polityka realizowana jest poprzez systemowe rozwiązania:

 • Projekt „Przyjazne środowisko pracy”
 • Opieka medyczna dla pracowników oraz ich rodzin
 • Orange Passion
 • Wolontariat Pracowniczy
 • Projekt Zdrowie na tak
 • Oferty z funduszy socjalnych
 • Oferta dla Ciebie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Wydarzenia promujące zdrowy styl życia
 • Kodeks Etyki i działania
 • Komisji ds. Etyki