Akademia Uwielbiam

Metryka praktyki

Firma: Grupa Maspex,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akademia Uwielbiam to program edukacyjny Grupa Maspex o charakterze społecznym, którego celem jest wzrost świadomości na temat prawidłowego stylu życia, związanego z aktywnością sportową oraz zbilansowaną dietą, porusza tematykę niemarnowania żywności oraz roli wspólnego spożywania i przygotowywania posiłków. Program jest skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela 2 lekcji na temat prawidłowego stylu życia, znaczenia właściwego odżywiania, aktywności sportowej oraz zasad związanych z niemarnowaniem żywności i podstawami gotowania, według przygotowanych scenariuszy lekcji przesłanych po zgłoszeniu szkoły. Do końca 2018 roku zgłoszonych zostało 160 000 tysięcy uczniów i ponad 1500 nauczycieli. Dodatkowo przygotowane zostały 2 konkursy: klasowy i indywidualny.