Akademia umiejętności – szkolenia i coaching dla kadry kierowniczej i pracowników sił sprzedaży – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2012

Totalizator Sportowy organizuje Akademię umiejętności – różnorodny projekt szkoleniowy. Przyczynia się do rozwoju kompetencji pracowników m.in. w zakresie zarządzania czasem, technik negocjacyjnych, zarządzania wiekiem. Dla pracowników sprzedaży został przewidziany dodatkowy element – Szkoła Bezpiecznej Jazdy. Kierownicy regionów oraz przedstawiciele rejonów sprzedaży spędzają wiele czasu za kierownicą służbowych aut. By zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, mieli oni możliwość udziału w szkoleniach kształtujących odpowiednie zachowania w ruchu drogowym. W roku 2012 w szkoleniu wzięły udział 192 osoby.