Akademia Umiejętności Eurocash

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia Umiejętności Eurocash realizowana w Grupie Eurocash to program edukacyjno-szkoleniowy skierowany do właścicieli i pracowników sklepów detalicznych związanych z Grupą, prowadzony za pomocą platformy. W 2022 r. z platformy skorzystało 25,6 tys. osób, a z warsztatów 5,8 tys. W webinarach uczestniczyło 10 tys. osób, w tym w 14 webinarach wellbeingowych zrealizowanych w odpowiedzi na bieżące potrzeby i dotyczących m.in. emocjonalnych aspektów radzenia sobie z wybuchem wojny w Ukrainie. Jakość oferty Akademii Umiejętności Eurocash jest zagwarantowana certyfikatem ISO 9001:2015. 58% uczestników szkoleń potwierdza, że wykorzystuje zdobytą wiedzę w codziennej pracy, a 50% sięga po nią też w kontekście rozwoju biznesu. W sumie w latach 2020–2022 w wydarzeniach Akademii wzięło udział ponad 53 tys. osób.

https://akademiaeurocash.com.pl/o-akademii/#/akademia