Akademia Techniki – Samsung Electronics Polska

Metryka praktyki

Firma: Samsung Electronics Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

„Akademia Techniki” to projekt edukacyjny realizowany przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Polega na przekazywaniu wiedzy technicznej uczniom gimnazjów. Dociera przede wszystkim do szkół z mniejszych miejscowości, które nie mają wystarczających środków na to, by zapewnić uczniom udział w lekcjach z wykorzystaniem nowych technologii. Dzięki sięgnięciu po innowacyjne technologie młodzież ma większą szansę na rozwój zainteresowań, a także na lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Lekcje „Akademii Techniki” odbywają się w gimnazjach, a więc docierają do uczniów w wieku od 13. do 15. roku życia oraz pośrednio do ich rodzin. Udział w programie jest bezpłatny, a wszystkie niezbędne sprzęty i materiały dostarczają organizatorzy.

Zajęcia poddawane są ocenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 84% uczniów stwierdziło, że lekcje były ciekawe. Wszyscy nauczyciele, z którymi przeprowadzono wywiady, ocenili „Akademię Techniki” pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Ich zdaniem zajęcia były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów, a jednocześnie zawierały znaczną ilość informacji związanych merytorycznie z programem nauczania.

W semestrze letnim 2010 roku „Akademia Techniki” odwiedziła 92 szkoły gimnazjalne na terenie całej Polski. Animatorzy przyjechali do 68 miejscowości oraz wsi. Zorganizowanych zostało 340 Lekcji Techniki, w których udział wzięło 10 200 uczniów. Do tej pory w trzech edycjach „Akademii Techniki” uczestniczyło około 200 tysięcy uczniów.