Akademia Społeczna EDF – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Szczególną formą dialogu z pracownikami jest kontakt z organizacjami związkowymi. W spółkach Grupy EDF działają 22 związki zawodowe. Rozpoczęty w 2013 roku program Akademia Społeczna EDF ma na celu budowanie jak najlepszego porozumienia i doskonalenie współpracy pomiędzy reprezentacją pracodawcy i partnerów społecznych. Akademia to cykl 7 dwudniowych sesji warsztatowych przeznaczonych dla pracowników aktywnie zaangażowanych w działalność związkową. Sesje poświęcone są następującym tematom: zasady współdziałania pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi; gra strategiczna Celemi Enterprise; rynek energetyczny – przychody i koszty; rozwiązywanie konfliktów i skuteczne negocjacje; odpowiedzialność społeczna biznesu a HR; zarządzanie energią życiową; zarządzanie zmianą. Zaproszenie przyjęło i uczestniczy w Akademii 18 związków zawodowych.