Akademia Servier

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2005 r. spółka Servier Polska powołała dożycia program edukacyjny Akademia Servier. Dedykowany on jest studentom i absolwentom, poszukującym doświadczenia zawodowego i wiedzy dotyczącej funkcjonowania firmy farmaceutycznej. W ramach programu firma organizuje wykłady i warsztaty, stanowiące uzupełnienie wiedzy uzyskanej podczas studiów. Servier od lat organizuje także płatne staże, w ramach których każdy z uczestników zdobywa doświadczenie w rożnych obszarach funkcjonowania firmy: od marketingu i badań klinicznych po wytwarzanie leków.